İyi oranlanmış her şeyin güzel olduğuna dair düşünce, tarih boyunca birçok sanatçı ve filozof tarafından benimsenmiştir.

Bu düşünce neticesinde tespit edilen oranlara “altın oranlar” denir. Dolayısıyla bugüne kadar iyi bir burun ameliyatında, burnun yüz ile olan oranları ve burnun kendi içindeki oranlarında ahenk yakalamak yeterliydi.

Sadece burnun öne doğru uzunluğu (projeksiyonu) ile alın-burun ucu mesafesinin oranının ön planda tutulması yeterli olamaz, bu bakış burnu iki boyutlu ‘resim’ gibi algılamak demektir.

Yan profilin güzel olması ama önden veya çapraz görüntünün bizi tatmin etmemesi bu duruma iyi bir örnektir.

Karşıdan ve çapraz bakışta burnun yapay (ameliyatlı) durmasına sebep olur, estetik görgüsü olan gözler hemen fark eder.

Eksik olan şey, burnun karşıdan bakıldığındaki derinliğidir. Başta konu edilen altın oranlar aslında üç boyutlu oranlar zinciridir. Üç boyutlu değerlendirmenin sanatsal karşılığı heykeldir.

Bu derinlik burnun pozisyonuna göre ve ışığın yönüne göre burnun üzerinde oluşan gölgelerde ve parlamalarda kendini göstermektedir. Burun, küçük küçük birçok alt ünitelerden oluşmaktadır. Bu üniteler birleşir ve burnu oluşturur.

Doğal burunda üniteler arasında keskin geçişler yoktur ve doğal burun yumuşak geçişlerle birleşen bir yapıdır.

Aksi halde yandan oransal olarak güzel, önden sıkılmış görüntü, keskin hatlar ve düzensiz burun kanatları ile karşılaşılır

Standart rinoplasti ameliyatı yoktur. Hastanın ihtiyaçlarını karşılayacak, cinsiyetine göre, hastaya özel rinoplasti cerrahisi vardır.

Gerçekçi beklenti, sağlıklı birey ve psikolojik denge rinoplasti adayı için önemli kriterlerdir. Hastanın beklentileri iyi anlaşılmalı, sosyal statü ve çevresi göz önünde bulundurulmalıdır.

Hastaya ait özellikler de sonucu etkiler.

Yaş: Erkeklerde 17 yaştan itibaren bu ameliyat yapılabilir. İleri yaşlarda ise deri elastikiyeti azaldığından daha sınırlı cerrahi tercih edilir.

Burun derisinin kalınlığı ve burun dokusunun yağ içeriği rinoplastiden elde edilen sonucu etkiler.

Kalın bir kumaş nasıl altındaki şekli yansıtmakta yetersiz kalırsa, kalın burun derisi de altında yapılan kemik ve kıkırdak cerrahisini yansıtmakta yetersiz kalır. Eğer burun fazla küçültülürse derinin yeni -küçük iskelete adaptasyonu

gerçekleşmeyecek ve yığılı, şekil almayan kaba burun görüntüsü olacaktır. Kalın derili burna şekil vermenin en doğru yolu o burnu çok küçültmemek, kendi içinde dengeli bir burun yapmaktır. Özellikle erkek burun derisi kadın burun derisine göre daha kalındır.

Bu durumda burnunun üstündeki derinin kalın ve yağlı olan hastalarda burnu küçülten cerrahi yerine hacmi koruyan, hatta kumaşı geren, dengeli bir burun oluşturmaya hedefleyen cerrahi girişim yapılmalıdır.

 

Burunda eğiklik ciddi bir problemdir. C, S, J şeklinde problemler iç (septum patolojileri, deviasyon gibi) veya dış (kemik, kıkırdak ve yumuşak doku) nedenlerden kaynaklanır. Her iki durum da aynı ameliyatta çözülmelidir.

Erkeklere yapılan estetik burun ameliyatında yüzün erkeksi karakteri korunmalı, erkeği kadınsı hale getirmemelidir. Dudak burun açısı 95–100° olmalı, bu açı kadında 115° ye kadar ulaşır.

Erkekte burun kökü ve sırtı daha yüksek bırakılmalıdır. Yüksek burun kökü daha sert ve erkeksi bakış verir (oyuk burun sırtı daha kadınsı bir özelliktir). Burun genişliği de yüze uymalıdır.

Ayrıca azımsanmayacak sayıda hastanın yüz asimetrisi vardır. Tüm bu sorunlar doktorunuz ile fotoğraflarınız üzerinde tartışılmalıdır. Daha önce geçirilirmiş burun ameliyatları da sonucu doğrudan etkiler.

Geçirilen ameliyatlarının tipi (deviasyon, estetik amaçlı girişim, burun ucu cerrahisi, kemik kırılması gibi) bir sonraki ameliyatın şeklini ve boyutunu etkiler. Burun içi ve kulak kıkırdaklarının varlığı onarımı kolaylaştırır.

Rinoplasti adayı olarak ilk görüşmenizde doktorunuz tarafından burun içi ve dışı ayrıntılı bir şekilde muayene edilir.

Ek bir hastalık ve problem var ise bu aşamada tespit edilir (sinüzit, nazal, polip vs.) Doktorunuz ameliyatınız için gerekli fotoğrafınızı çeker (dokuz ayrı açıdan). Bu pozlar rinoplasti ameliyatınızın planlanmasında kullanılır.

Ayrıca dijital kamera ile alınan görüntüler üzerinde rinoplasti sonrası görüntü hakkında fikir sahibi olmak için bilgisayarda çalışma yapılır. (İmaging)